Naše usluge i proizvodi

Posjedujemo sopstvena softverska rješenja za različite medicinske i farmaceutske ustanove.

Naši softveri su namjenski dizajnirani za medicinske sektore i pri tome su prilagođeni za primjenu po Vašim potrebama. Također naš softver ima direktan pristup serverima Fonda Javnog zdravstva Republike Srpske i time pristup svim potrebnim informacijama u realnom vremenu iz Fonda Javnog zdravstva Republike Srpske. Pristup i u druge Fondove javnog zdravstva BiH su mogući.

Naši softveri su maksimalno automatizovani da primjenom naših softwera imate smanjene potrebe ručnog unošenja podataka prema Fondu kao što su izvještaji, obračuni i svi ostale potrebni protokoli. Navedene radnje su Vam potrebne ako ste u ugovornom odnosu sa Fondom Javnog Zdravstva Republike Srpske.

Naši softveri su u primjeni u različitim zdravstvenim ustanovama kao što su Poliklinike, Apoteke, Stomatološke ordinacije i u svakodnevnoj su upotrebi.