Naša istorija, vizija i ciljevi

OPTIMA MEDIC d.o.o. je osnovana 2015 godine  kao uslužna Kompanija za interne potrebe matične Kompanije u pružanju medicinskih usluga. Širenjem zahtjeva matične Kompanije i evolucija regionalnog medicinskog sektora i potražnja trećih za našim uslugama je doprinijela transformaciji kompanije u uslužnu za sve Klijente. Šta je počelo kao Konsultantske usluge razvilo se u širok spektar usluga u medicinskom i farmaceutskom sektoru.

Ekspanziom Kompanije kao i saradnje sa savremenim Poliklinikama S-Medic Bijeljina I Polymed Doboj ostvaren je projekat sopstvenog Specijalističkog Centra Medic+ koji efikasno pruža usluge primarne medicine i sa navedenim partnerskim ustanovama postižemo visok kvalitet usluga.

Vođeni ciljom da ostvarimo vodeću poziciju na tržistu kao inovativna Kompanija i koja omogućava pristup aktuelnim tehnologijama, permanentno smo u potrazi za Partnerima za ostvarivanje zadatih ciljeva i unapređena čitavog medicinskog sektora u regiji.

Našim iskusnim Kadrom kao i renomiranim konsultantskim Specijalistima iz različitih oblasti Medicine pratimo razvoj novih tehnologije i moguće implementacije u postojeće ustanove.