Naše usluge i proizvodi

Vršimo proizvodnju namjenskih proizvoda za lične kao i Vaše potrebe i želje. Nakon inžinjeringa i dizajna namjenskog proizvoda, pokreće se proizvodnja jednog ili više proizvoda po Vašoj želji i dizajnu.

Jedan ili seriski proizvod, sve su Vam mogucnosti otvorene da ostvarite svoju zamisao.